มหาคำภีร์อัล-กรุอาน อ่านอัลกรุอานออนไลน์

Powered by Drupal, an open source content management system

เวลาละหมาด

ล็อกอิน

ชุดครุยพัฒนาการ

                                                                                      คลิกดูรายละเอียด

วิดีโอ. อัลกรุอาน

 

 

               

          

          

             

             

         

 

 

 

โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ

งานตัมมัตอัลกรุอานและพิธีมอบประกาศณียบัตร น.รชั้นม.6

โรงเรียนเอกชนที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับดีมาก

 

 

 

โรงเรียนพระราชทาน

พ.ก.

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ

 

ภาคภูมิใจ ไปกับนักเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ

เรื่องเด่นเย็นนี้ 29พย54 คิดดีทำดีฯ ดิเกฮูลู

ผู้บริหาร

 

             นางรัตติยา(รอกีย๊ะ) มนูญดาหวี

                     ผู้บริหารโรงเรียน

               นางสาว อนิตา มนูญดาหวี

                    ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ

เครื่องแบบ UNIFOMPELAJAR

                                                                     

    

                                   คลิกเพิ่มเติม

 

Link เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

             
              
             
           
           

 

 

Link การศึกษา