มหาคำภีร์อัล-กรุอาน อ่านอัลกรุอานออนไลน์

Powered by Drupal, an open source content management system

เวลาละหมาด

ล็อกอิน

ชุดครุยพัฒนาการ

                                                                                      คลิกดูรายละเอียด

วิดีโอ. อัลกรุอาน

 

 

               

          

          

             

             

         

 

 

 

 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:e76bf158701fff0c2a84f743c75f1907' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 26.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ</p>\n', created = 1406791301, expire = 1406877701, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:e76bf158701fff0c2a84f743c75f1907' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 109.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:fc527207f904c9739add801dc7a54621' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 26.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><iframe width=\"130px\" height=\"166px\" src=\"http://www.muslimthai.com/services/falak_ipt/solaat.php?TkcHw1ODtkQVVUTzttQVVUTzt5QVVUTzsxMzA7MTY2OyNGRjAwRkY7I0NDMDBGRjsjRkYwMEZGOyNGRkZGRkY7I0ZGRkZGRjsjRkZGRkZGOyNGRkZGRkY7IzAwMDAwMDsjMDAwMDAwOyMwMDAwMDA7MTs7OzE7OzsxOzs7MTs7Ozs7OzsyOzA7MDtwZHxQUzsxOzsxOzEuMjtjNjM=\" frameborder=0 scrolling=no></iframe></p>\n', created = 1406791301, expire = 1406877701, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:fc527207f904c9739add801dc7a54621' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 109.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:e8735bcc3a5294a8835097ad469d7a64' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 26.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: UPDATE cache_filter SET data = '<ul>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\"><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/6\">ประวัติโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ</a> </span></li>\n<li><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/7\"><span style=\"color: #0000ff;\">สัญลักษณ์โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ</span></a></li>\n<li><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/38\"><span style=\"color: #0000ff;\">ปรัชญาโรงเรียน</span></a></li>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\"><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/154\">ขอบข่ายและหน้าที่ของกลุ่มงาน</a></span></li>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\">โครงสร้างการบริหารงาน<br></span></li>\n</ul>\n', created = 1406791301, expire = 1406877701, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:e8735bcc3a5294a8835097ad469d7a64' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 109.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:9dec5d549ec3b75e3c961569f6eb4615' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 26.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/30\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/home.gif\" alt=\"\" height=\"20\" width=\"20\"></a>&nbsp;<span style=\"color: #0000ff;\"><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/30\">กล่มสาระภาษาไทย</a>&nbsp;</span><br><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/29\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/home.gif\" alt=\"\" height=\"20\" width=\"20\"></a>&nbsp;<a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/29\">กลุ่มสาระคณิตศาสตร์</a><br><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/56\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/home.gif\" alt=\"\" height=\"20\" width=\"20\"></a>&nbsp;<a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/56\">กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์</a><br><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/31\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/home.gif\" alt=\"\" height=\"20\" width=\"20\"></a>&nbsp;<a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/31\">กล่มสาระสังคม</a><br><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/home.gif\" alt=\"\" height=\"20\" width=\"20\">&nbsp;<a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/24\">กล่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา</a><br><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/27\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/home.gif\" alt=\"\" height=\"20\" width=\"20\"></a>&nbsp;<a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/27\">กลุ่มสาระศิลปะ</a><br><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/23\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/home.gif\" alt=\"\" height=\"20\" width=\"20\"></a>&nbsp;<a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/23\">กล่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี</a><br><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/55\"><img class=\"mceItem\" style=\"border-style: initial; border-color: initial;\" src=\"/sites/default/files/u3/home.gif\" alt=\"\" height=\"20\" width=\"20\"></a>&nbsp;<a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/55\">กล่มสาระภาษาอังกฤษ</a><br><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/32\"><img class=\"mceItem\" style=\"border-style: initial; border-color: initial;\" src=\"/sites/default/files/u3/home.gif\" alt=\"\" height=\"20\" width=\"20\"></a>&nbsp;<a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/32\">กล่มสาระภาษา</a><br><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/22\"><img class=\"mceItem\" style=\"border-style: initial; border-color: initial;\" src=\"/sites/default/files/u3/home.gif\" alt=\"\" height=\"20\" width=\"20\"></a>&nbsp;<a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/22\">กลุ่มสาระศาสนา</a></span></p>\n', created = 1406791301, expire = 1406877701, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:9dec5d549ec3b75e3c961569f6eb4615' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 109.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:e3c54b78f200eae1e8dafe4754c4b7c8' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 26.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: UPDATE cache_filter SET data = '<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/123\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/227890.jpg\" alt=\"\" width=\"64\" height=\"49\"><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>ทูตไบเออณ์ 2554</strong></span></a></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/122\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/08122011091_0.jpg\" alt=\"\" width=\"63\" height=\"71\"> <span style=\"color: #0000ff;\"><strong>นักเรียนรางวัลพระราชทาน</strong></span></a></p>\n<p style=\"text-align: left;\">&nbsp;</p>\n<p style=\"text-align: left;\"><em style=\"font-weight: bold;\"><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/119\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/logo_fda_small2_0.gif\" alt=\"\" width=\"65\" height=\"48\"></a></em><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/119\"> <span style=\"color: #0000ff;\"><strong>กิ</strong></span></a><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/119\"><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>จกรรม อย.น้อย</strong></span></a><strong><em><br></em></strong></p>\n', created = 1406791301, expire = 1406877701, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:e3c54b78f200eae1e8dafe4754c4b7c8' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 109.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:bf34a0c256f28cf625103ad36642cc6e' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 26.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: UPDATE cache_filter SET data = '<ul>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\"><strong><a href=\"index.php?q=node/138\">คำฟัตวาของปราชญ์อะฮ์ลิซซุนนะฮ์เกี่ยวกับเมาลิดนะบีย์</a></strong></span></li>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\"><strong><a href=\"index.php?q=node/139\">กลยุทธ์และกลลวงของชัยฏอน</a></strong></span></li>\n<li><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/146\"><span style=\"color: #0000ff;\">การเตาบะฮ์: เงื่อนไขและวิธีการ</span></a></li>\n</ul>\n', created = 1406791301, expire = 1406877701, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:bf34a0c256f28cf625103ad36642cc6e' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 109.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:8bdb26163043bab139697cc051ae607a' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 26.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: UPDATE cache_filter SET data = '<p style=\"text-align: center;\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/2_12.JPG\" alt=\"\" height=\"244\" width=\"223\"></p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/1_8.JPG\" alt=\"\" height=\"200\" width=\"221\"></p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/129\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>คลิกดูรายละเอียด</strong></span></a></p>\n', created = 1406791301, expire = 1406877701, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:8bdb26163043bab139697cc051ae607a' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 109.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:75aab1d92709a4225d16b537fceee6c9' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 26.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&nbsp;</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/81\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/default_4.jpg\" alt=\"\" height=\"90\" width=\"153\"></a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p>\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/82\"><img class=\"mceItem\" style=\"border: 0px initial initial;\" src=\"/sites/default/files/u3/default%20%282%29.jpg\" alt=\"\" height=\"90\" width=\"151\"></a></p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/83\"><img class=\"mceItem\" style=\"border: 0px initial initial;\" src=\"/sites/default/files/u3/default%20%283%29.jpg\" alt=\"\" height=\"90\" width=\"150\"></a></p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/84\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/default%20%284%29_0.jpg\" alt=\"\" height=\"90\" width=\"148\"></a>&nbsp;&nbsp;</p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/85\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/default_5.jpg\" alt=\"\" height=\"90\" width=\"147\"></a>&nbsp;&nbsp;</p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/86\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/default%20%281%29.jpg\" alt=\"\" height=\"90\" width=\"151\"></a></p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>&nbsp;</p>\n', created = 1406791301, expire = 1406877701, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:75aab1d92709a4225d16b537fceee6c9' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 109.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:736472d1e1296fdf3c90c0ac4f550cf6' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 26.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&nbsp;</p>\n<p><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/IMG_5814_3_1.JPG\" alt=\"\" height=\"278\" width=\"220\"></p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style=\"color: #ff00ff;\"><strong><span style=\"color: #888888;\">&nbsp;<span style=\"color: #0000ff;\">นางรัตติยา(รอกีย๊ะ) มนูญดาหวี</span></span></strong></span></p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ผู้บริหารโรงเรียน</strong></span></p>\n<p><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/IMG_5682_2_1.JPG\" alt=\"\"></p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style=\"color: #888888;\"> <span style=\"color: #0000ff;\">&nbsp;<strong>นางสาว อนิตา มนูญดาหวี</strong></span></span></p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ</strong></span></p>\n', created = 1406791301, expire = 1406877701, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:736472d1e1296fdf3c90c0ac4f550cf6' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 109.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:d3091971ad70c441d52a28f1e9bba2bc' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 26.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&nbsp;<img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/IMG_3413.JPG\" alt=\"\" height=\"204\" width=\"100\">&nbsp;&nbsp; <a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/91\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/IMG_5667_1.JPG\" alt=\"\" height=\"199\" width=\"84\"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>\n<p style=\"text-align: left;\">&nbsp;&nbsp; <img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/IMG_5841.JPG\" alt=\"\" height=\"224\" width=\"88\">&nbsp; <img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/IMG_5839_0.JPG\" alt=\"\" height=\"216\" width=\"80\"></p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span><a href=\"index.php?q=node/113\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>คลิกเพิ่มเติม</strong></span></a></p>\n<p>&nbsp;</p>\n', created = 1406791301, expire = 1406877701, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:d3091971ad70c441d52a28f1e9bba2bc' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 109.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:6100cb09b49f4a72df9e67a0a09699cd' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 26.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: UPDATE cache_filter SET data = '<div style=\"text-align: left;\">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <a href=\"http://www.sunnahstudent.com/main/\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/logo.gif\" alt=\"\" width=\"110\" height=\"110\"></a></div>\n<div style=\"text-align: left;\">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href=\"http://qiraah.net/\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/Qiraah.png\" alt=\"\" width=\"112\" height=\"97\"></a>&nbsp;&nbsp;</div>\n<div style=\"text-align: left;\">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href=\"http://www.islamhouse.com/s/9892\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/small.gif\" alt=\"\" width=\"110\" height=\"47\"></a>&nbsp;</div>\n<div style=\"text-align: left;\">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href=\"http://www.muslimthai.com/main/1428/\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/logo_mt.gif\" alt=\"\" width=\"111\" height=\"75\"></a></div>\n<div style=\"text-align: left;\">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href=\"http://www.muslimthaipost.com/main/index.php\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/logo_mtp.gif\" alt=\"\" width=\"110\" height=\"83\"></a></div>\n<p>&nbsp;</p>\n<p style=\"text-align: left;\">&nbsp;</p>\n', created = 1406791301, expire = 1406877701, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:6100cb09b49f4a72df9e67a0a09699cd' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 109.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:43346b060b80dc1528fe8703452c7719' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 26.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.niets.or.th/\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/20121203134348.jpg\" alt=\"\" height=\"80\" width=\"225\"></a></p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><a href=\"http://www.enn.co.th/\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/20121203134549.jpg\" alt=\"\" height=\"80\" width=\"214\"></a></p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><a href=\"http://www.panyathai.or.th/\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/20121203140859.jpg\" alt=\"\" height=\"80\" width=\"219\"></a></p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>&nbsp;</p>\n', created = 1406791301, expire = 1406877701, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:43346b060b80dc1528fe8703452c7719' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 109.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 26.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: UPDATE cache_filter SET data = '', created = 1406791301, expire = 1406877701, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 109.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:2e09b4e5bca57574b70bb659118f7195' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 26.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/IMG_9824.JPG\" alt=\"\" width=\"460\" height=\"284\"></p>\n', created = 1406791301, expire = 1406877701, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:2e09b4e5bca57574b70bb659118f7195' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 109.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:2ca2dbebee07e56293dfc7f127985bc6' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 26.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: UPDATE cache_filter SET data = '<p style=\"text-align: left;\">&nbsp;</p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/156\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/54.gif\" alt=\"\" width=\"473\" height=\"378\"></a></p>\n<p style=\"text-align: center;\">&nbsp;</p>\n<p style=\"text-align: center;\">&nbsp;</p>\n', created = 1406791301, expire = 1406877701, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:2ca2dbebee07e56293dfc7f127985bc6' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 109.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:f69fb909ef305b31955b1f9af53b88f3' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 26.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: UPDATE cache_filter SET data = '<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"/sites/default/files/u3/20120824163903.jpg\" alt=\"\" height=\"480\" width=\"460\"></p>\n', created = 1406791301, expire = 1406877701, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:f69fb909ef305b31955b1f9af53b88f3' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 109.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:af1a148cd256ef0ad0b1f7f698d068e5' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 26.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: UPDATE cache_filter SET data = '<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"/sites/default/files/u3/anigif_4.gif\" alt=\"\" height=\"436\" width=\"436\"></p>\n', created = 1406791301, expire = 1406877701, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:af1a148cd256ef0ad0b1f7f698d068e5' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 109.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:6b7d4e47e34a1c0927f284c988b2593d' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 26.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&nbsp;</p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/153\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/top.png\" alt=\"\" width=\"469\" height=\"411\"></a></p>\n', created = 1406791301, expire = 1406877701, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:6b7d4e47e34a1c0927f284c988b2593d' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 109.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:59a372ccccd326928fa3ca53d0c1d4fe' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 26.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.pattanakan.ac.th/index.php?q=node/152\"><img class=\"mceItem\" style=\"float: left;\" src=\"/sites/default/files/u3/1_10.jpg\" alt=\"\" height=\"354\" width=\"472\"></a></p>\n', created = 1406791301, expire = 1406877701, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:59a372ccccd326928fa3ca53d0c1d4fe' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 109.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:513985fa57644988c78ec4821283b180' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 26.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: UPDATE cache_filter SET data = '<p style=\"text-align: center;\">\n<object height=\"360\" width=\"480\"><param name=\"movie\" value=\"https://www.youtube.com/v/e93NzKYPI64?version=3&amp;hl=th_TH\"><param name=\"allowFullScreen\" value=\"true\"><param name=\"allowscriptaccess\" value=\"always\"><embed type=\"application/x-shockwave-flash\" src=\"https://www.youtube.com/v/e93NzKYPI64?version=3&amp;hl=th_TH\" allowfullscreen=\"true\" allowscriptaccess=\"always\" height=\"360\" width=\"480\"></object></p>\n<p>&nbsp;</p>\n', created = 1406791301, expire = 1406877701, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:513985fa57644988c78ec4821283b180' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 109.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:3b67b73e45a2445ff537f5d557260d4f' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 26.
 • user warning: Table 'drupal.cache_filter' doesn't exist query: UPDATE cache_filter SET data = '<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http://quran.muslimthaipost.com/\"><img class=\"mceItem\" src=\"/sites/default/files/u3/Online-Quran-Learning.jpg\" alt=\"\" width=\"950\" height=\"165\"></a></p>\n', created = 1406791301, expire = 1406877701, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:3b67b73e45a2445ff537f5d557260d4f' in D:\Inetpub\vhosts\pattanakan.ac.th\httpdocs\includes\cache.inc on line 109.

โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ

งานตัมมัตอัลกรุอานและพิธีมอบประกาศณียบัตร น.รชั้นม.6

โรงเรียนเอกชนที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับดีมาก

 

 

 

โรงเรียนพระราชทาน

พ.ก.

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ

 

ภาคภูมิใจ ไปกับนักเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ

เรื่องเด่นเย็นนี้ 29พย54 คิดดีทำดีฯ ดิเกฮูลู

 

ผู้บริหาร

 

             นางรัตติยา(รอกีย๊ะ) มนูญดาหวี

                     ผู้บริหารโรงเรียน

               นางสาว อนิตา มนูญดาหวี

                    ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ

เครื่องแบบ UNIFOMPELAJAR

                                                                     

    

                                   คลิกเพิ่มเติม

 

Link เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

             
              
             
           
           

 

 

Link การศึกษา